Logotyp - Indikavi arkitekt och grafik

  ARKITEKT

TJÄNSTER

Husbyggnad

Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till så kan vi hjälpa dig i processen. Oavsett om det gäller en enkel attefallsbyggnad eller ett större bostadshus. 


 • Platsanalyser
 • Idéskisser
 • Volymstudier
 • Solstudier
 • Byggnadsplanering
 • Materialval
 • Ritningar


Stadsbyggnad

Har du en bit mark som du vill omvandla till tomter? Vi kan föreslå en lämplig utformning för området samt hjälpa dig genom den kommunala planprocessen. 


 • Ansökan om planbesked/plantillstånd
 • Planprogram
 • Gestaltningsprogram
 • Detaljplaner


Vi utgår från branschens standardavtal ABK 09

samt innehar ansvarsförsäkring för teknisk konsult